Logo Vredegerechten Gent

 

Geachte bezoeker,

 

U hebt zich aangemeld op de website van het vredegerecht van het kanton Eeklo. Deze website heeft als doel u basisinformatie te verschaffen over de werking van het vredegerecht.


Vooreerst kan u onder de knop ”info-procedures” en ”bevoegdheden” algemene informatie vinden over de bevoegdheid van het vredegerecht, informatie over het kanton Eeklo en uitleg over de verschillende procedures.


Voor alle duidelijkheid dient erop gewezen te worden dat het de leden van de griffie enkel toegelaten is algemene inlichtingen te verstrekken en conform het advies van de Hoge Raad voor Justitie, de burgers te helpen om de procedures beter te begrijpen. Het is aan de vrederechter maar ook aan de (hoofd)griffier en de assistenten/medewerkers verboden juridisch advies te geven (art. 297 Ger. Wb.). Daarvoor moet men zich richten tot een advocaat, een notaris, een gerechtsdeurwaarder of een andere instantie. Het is aan te raden dat u zich vooraf juridisch laat inlichten. Info hieromtrent kan u vinden onder de knop ”links”.


De informatie die u via deze website verkrijgt, is principieel enkel van toepassing op het vredegerecht van het kanton Eeklo. Voor informatie over andere vredegerechten kan U surfen naar de corresponderende website van het vredegerecht in kwestie.


Bovendien is deze informatie verre van volledig maar heeft ze enkel tot doel u op concrete en vlugge wijze kennis te geven van de meest elementaire info. De bezoeker aanvaardt evenwel dat het raadplegen van deze website en het gebruik van de interne en externe informatie, enkel onder zijn verantwoordelijkheid gebeurt en de vrederechter noch het vredegerecht op enige wijze verantwoordelijk kan zijn.


Deze website zal regelmatig aangevuld worden zodat het zeker de moeite is om hem af en toe opnieuw te raadplegen.
Wij hopen alvast dat de informatie op deze site u verder wegwijs kan maken.

 

Johan Van de Velde,                    Belinda Kosolosky,
Vrederechter.                                Hoofdgriffier.