Logo Vredegerechten Gent

Documenten

Procedures

 
Verzoekschrift minnelijke schikking
 
 
Rolrechten en kosten
 
 
 
Verzoek conclusietermijnen
 
 
Informatie over huurgeschillen
 
 
 
Toelichting bij de nieuwe wet op krakers
 
 
 
verzoekschrift gedwongen opname Geestesziekte
 
 
Volmacht
 

Bewindvoering over de goederen en/of de persoon

 
Verzoekschrift aanstelling bewindvoerder
 
 
Geneeskundige verklaring
 
 
Beginverslag bewindvoering vertegenwoordiging
 
 
Beginverslag bewindvoering bijstand
 
 
Beginverslag bewindvoering ouders
 
 
Bewindvoering - jaarlijks verslag of eindverslag
 
 
Modelverslag ouders - bewindvoerders
 
 
Bewindvoering - overzicht inkomsten en uitgaven
 
 
 
Verzoekschrift algemene machtiging
 
 
Tarificatie richtlijn voor professionele bewindvoerders
 
 
 
Verklarende nota bewindvoering
 
 
 
Wet bewindvoering
 
 
 
Brochure FOD Justitie onbekwaamheidsstatuut (tot 1.3.2019)
 
 

Minderjarigen – ouderlijk gezag of voogdij

 
Verzoekschrift algemene machtiging
 
 
Verzoekschrift zuivere aanvaarding nalatenschap
 
 
Verzoekschrift aanvaarden van een nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving
 
 
Verzoekschrift verwerping nalatenschap
 
 
Voogdij - beginverslag
 
 
Voogdij - overzicht inkomsten en uitgaven
 
 
 
Voogdij - jaarverslag / eindverslag
 

De formulieren die in PDF ter beschikking zijn, kunnen gedownload en afgeprint worden om manueel in te vullen.
De formulieren die in Word en Excel beschikbaar zijn, kunnen gedownload worden om elektronisch in te vullen zonder dat het u toegelaten is het document te wijzigen.

Geen van beide versies kan vooralsnog elektronisch verzonden worden maar elk ingevuld document moet afgeprint, in originele versie én ondertekend ter griffie worden neergelegd.